Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Een goede toegankelijkheid van een website is zeer belangrijk. Dit geldt zeker voor mensen met een (visuele) handicap. Maar ook anderen hebben hier baat bij. Gemeente Zaanstad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zaanse Mantelzorgpas:

https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/1509

Onderbouwing van de verklaring

De website Zaanse Mantelzorgpas van de Gemeente Zaanstad voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Voor de website Zaanse Mantelzorgpas is het nog niet gelukt om de website extern te laten toetsen en een toegankelijkheidsonderzoek in te plannen. Om deze reden zijn er nog geen onderzoeksresultaten beschikbaar.

  • De zaanse mantelzorgpas wordt mede mogelijk gemaakt door: