Voor acceptanten - De spelregels

U bent acceptant van de Zaanse Mantelzorgpas. Hier  zijn enkele spelregels en voorwaarden aan verbonden:

 • De Zaanse Mantelzorgpas is niet inwisselbaar voor contant geld.
 • De Zaanse Mantelzorgpas wordt uitgegeven met een tegoed van € 140.
 • De mantelzorger heeft de Mantelzorgpas ontvangen en deze is aangemeld.
 • Het tegoed op de pas mag ook in een keer verzilverd worden. 
 • De Zaanse Mantelzorgpas is genummerd en begint met 2173009.
 • De Zaanse Mantelzorgpas is persoonlijk gekoppeld aan de mantelzorger.
 • Het tegoed op de Zaanse Mantelzorgpas is geldig vanaf het jaar waarvoor u de aanvraag doet, tot het einde van het daaropvolgende jaar. 
 • De Zaanse Mantelzorgpas is alleen inwisselbaar bij de aangesloten deelnemers van de Zaanse Mantelzorgpas.
 • De acceptant/onderneming dient gevestigd te zijn in gemeente Zaanstad.
 • Voor de acceptant zijn er geen tot minimale kosten aan deelname verbonden.
 • Het tegoed op de pas is inclusief BTW.


Facturatie Zaanse Mantelzorgpas
Facturatie van de digitale mantelzorgpas gebeurt automatisch. U heeft middels het inschrijfformulier, aangevuld met uw bankgegevens, hiervoor akkoord gegeven bij uw aanvraag. Middels het mantelzorgwaarderingsysteem wordt het tegoed 1 keer per maand uitbetaald en gelijk op uw rekening gestort. Uitbetaling geschied rond de 5e van de nieuwe maand (Met uitzondering op Zon- en Feestdagen).

Bij vragen of storing kunt u contact opnemen met PUUR ZAANS: denise@puurzaans.nl 


Product terugbrengen bij u als acceptant. Hoe werkt dat met de Mantelzorgpas?

Heeft de mantelzorger een product bij u gekocht en is niet tevreden met zijn/ haar aankoop? Vraagt u dan om het kaartnummer, postcode en huisnummer van de pashouder en stuur ons dan een e-mail met daarin het bedrag van aankoop met de vraag dit bedrag weer terug te storten op de Mantelzorgpas.

 • De zaanse mantelzorgpas wordt mede mogelijk gemaakt door: